Europe Tours, CA

RYCHLÉ VYHLEDÁNÍ ZÁJEZDU

Země:
Oblast:
Místo:
Cena:
Odjezd od: Návrat do:
>> Rozšířené vyhledávání
 

Zasílání nabídek

Počasí

BENEFIT PLUS

Kurzovní lístek

Euro125.44
Americký dolar122.49
Britská libra129.67
Švýcarský frank124.35
Australský dolar116.06

AKČNÍ NABÍDKY

Nejnavštěvovanější

Účet

Nejste přihlášen

V kufru máte 0 zájezdů

Všeobecné podmínky/GDPR

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků cestovní agentury

1.

Cestovní agentura Europe Tours CA, zastoupená Mgr. Zuzanou Perglovou, se sídlem Rosovice 20, 262 11 Rosovice, IČO: 06598421, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským úřadem Dobříš zpracovává osobní údaje svých zákazníků, kteří jsou fyzickými osobami. Zákazníci nás mohou kdykoliv kontaktovat ohledně zpracování svých osobních údajů na e-mailové adrese info@europe-tours.cz.

2.

Cestovní agentura Europe Tours CA zpracovává osobní údaje zákazníků pro následující účely:

- plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“);

- dodržení právní povinnosti Cestovní agentury stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost agentury uchovávat účetní a daňové doklady)

- určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Cestovní agentury Europe Tours CA, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

- zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Cestovní agentury spočívajícího v přímém marketingu.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

1) osobní údaje budou zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy. Tím není dotčena možnost cestovní agentury tyto osobní údaje následně dále zpracovávat,

2) osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti cestovní agentury,

3) osobní údaje budou zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po uzavření smlouvy nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy,

4) k účelu zasílání obchodních sdělení budou osobní údaje zpracovávány do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s tímto zpracováním.

3.
Cestovní agentura je oprávněna předat osobní údaje dalším subjektům, se kterými uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro cestovní agenturu zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Za příjemce osobních údajů jsou pak pokládány ubytovací zařízení, partnerské agentury a partnerské cestovní kanceláře v rámci zemí EU, které rovněž musí nakládat s osobními údaji v souladu se směrnicí GDPR.

4.

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají zákazníci řadu práv, včetně práva požadovat od cestovní agentury přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), jakož i práva na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).

5.

Pokud se zákazník domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na cestovní agenturu s žádostí o sjednání nápravy. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, agentura neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena zákazníka podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6.

Poskytnutí osobních údajů ze strany zákazníka je smluvním požadavkem. Zákazník nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale agentura tyto údaje potřebuje k uzavření a plnění smlouvy.

Vytvářím objednávku...